Direct naar de content

Nieuwjaarsvegen een groot succes!

Er is massaal gehoor gegeven aan het samen opruimen van vuurwerkafval. Onze gemeente deed mee met de landelijke veegactie van Nederland Schoon, en dat hebben we geweten. Complimenten aan iedereen die zich in heeft gezet om de straat en buurt vuurwerkafval vrij te maken.