Direct naar de content

Nieuwe noodverordening

Vanaf zondag 20 september jl. geldt een nieuwe noodverordening in de regio Rotterdam-Rijnmond. Deze noodverordening vervangt de voorgaande versie van 15 september. Hiermee wordt regionaal invulling gegeven aan de landelijk bepaalde regels. De noodverordening is nodig om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden. Op RijnmondVeilig leest u welke aanpassingen er zijn gemaakt.