Direct naar de content

Nieuwe eisen aan busvervoer Metropoolregio

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft aan de regiogemeenten gevraagd te reageren op het programma van eisen voor het busvervoer.
Dit zijn de eisen waaraan busbedrijven zoals de RET moeten voldoen. De nieuwe eisen gelden voor het contract met de RET voor de periode van 2019 tot 2034.