Direct naar de content

Nieuwe contracten met zorgaanbieders jeugdhulp

Per 1-1-2023 is een groot deel van de geïndiceerde jeugdhulp opnieuw gecontracteerd. Dit heeft enkele wijzigingen tot gevolg. U heeft hier eerder een flyer over ontvangen. In bijlage vindt u deze informatieflyer. Hieronder ziet u hoe de jeugdhulp nu is ingedeeld:

  • Begeleiding, behandeling, dagbesteding. Dit is een lokaal contract, dit wordt rechtstreeks door de gemeente ingekocht en is voor de doelgroepen: “jeugd met een beperking” en “GGZ specialistisch licht”. De producten variëren van begeleiding ambulant tot behandeling individueel en groepsaanbod. Op dit contract zijn 28 partijen gecontracteerd. De aanbieders zijn hier te vinden: onder het kopje “wie zijn de aanbieders”. Daar vindt u ook de links naar de websites van deze aanbieders. Wij begrijpen dat het lastig is om de juiste aanbieder te vinden in dit aanbod en zijn bezig met een overzicht (zie ook kopje ‘Overzicht voor verwijzingen’)
  • (Hoog)specialistische jeugdhulp zoals pleegzorg, opname, crisishulp, langdurig verblijf, daghulp en specialistische ambulante hulp: deze jeugdhulp wordt regionaal ingekocht via de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond, GRJR. Er is gekozen voor een constructie waarbij zeven ‘grote’ partijen alle zorgvormen kunnen leveren. Deze partijen noemen we ‘systeemaanbieders’. De zeven systeemaanbieders zijn: Enver, Parnassia, Pameijer, iHUB, Prokino, Timon en Yulius.

Bijlagen: Flyer Jeugdhulp algemeen 2023 en Jeugdhulp regionaal en lokaal 2023.