Direct naar de content

Nieuwe ambities voor Wilderszijde ondertekend!

Op woensdag 15 november ondertekenden wethouders Albert Abee, Jeroen Heuvelink en de zes contractpartijen het ambitiedocument voor de wijk Wilderszijde. Dit ambitiedocument vormt een startsein voor de verdere planontwikkeling van de wijk Wilderszijde.