Direct naar de content

Nieuw Convenant schoolmaatschappelijk werk

Ook in het schooljaar 2016-2017 is er schoolmaatschappelijk werk beschikbaar voor schoolgaande kinderen en hun ouders in het primair onderwijs. Wethouder Jeroen Heuvelink (onderwijs en jeugd) en de vertegenwoordigers van de schoolbesturen hebben de samenwerkingsafspraken voor schoolmaatschappelijk werk voor het komend schooljaar ondertekend.