Direct naar de content

Natuurinclusief bouwen in Wilderszijde

In het project Wilderszijde zetten we volop in op natuurinclusief bouwen. Naast de mens is er veel ruimte voor natuurontwikkeling. Met die reden zijn er bij de inrichting van de woonwijk maatregelen getroffen om de biodiversiteit te verbeteren. Dit gebeurt op alle schaalniveaus van wijk, buurt tot gebouw. Nadat studie is gemaakt van de omgeving van Wilderszijde en de icoonsoorten die daaruit voorvloeien, zijn gerichte maatregelen benoemd. Daarnaast zijn mogelijke knelpunten in de wijk benoemd, waar specifieke maatregelen op bedacht zijn om die te overbruggen, zowel door de mens áls de natuur. Er is gewerkt met inheemse plantensoorten die voedsel (noten, bessen, nectar), schuilmogelijkheden, nestmogelijkheden en routes bieden in zowel de buitenruimte als gebouwen.