Direct naar de content

Mobiliteitsplan Berkel 16 juni in Commissie Ruimte

Varianten verkeersstructuur Berkel
De afgelopen twee weken hebben inwoners via een enquête hun mening kunnen geven over de varianten voor de verkeersstructuur van Berkel. Dat hebben ongeveer 600 mensen gedaan. We hebben steeds gecommuniceerd dat de Commissie Ruimte de varianten zou bespreken in haar vergadering van 12 mei. Dit is echter verplaatst naar de Commissievergadering van 16 juni. De gemeente wil namelijk eerst de input vanuit de enquête analyseren en een voorstel maken om de varianten eventueel aan te passen. Dit voorstel wordt vervolgens besproken in de Commissie Ruimte van 16 juni.

Parallel hieraan worden de varianten doorgerekend en op haalbaarheid getoetst. De resultaten hiervan gaan naar het college van B&W en daarna weer naar de Commissie Ruimte. De datum van deze commissievergadering laten we tijdig aan u weten.