Direct naar de content

Minder laaggeletterheid in 2024

Begin 2021 is het regioplan laaggeletterdheid 2021-2024 voor de regio Zuid-Holland Centraal vastgesteld. Laaggeletterdheid houdt in dat mensen moeite hebben met de taalvaardigheden lezen en/of schrijven. In het regioplan zijn duidelijke ambities en doelen geformuleerd. Zo gaan we met andere gemeenten in de regio de komende jaren samen werken aan een passend aanbod voor iedereen en een groter bereik van de activiteiten.