Direct naar de content

Meld u aan voor de klankbordgroep

In de klankbordgroep zijn verschillende ondernemers en omwonenden vertegenwoordigd. In oktober kwam de klankbordgroep voor de tweede keer bij elkaar. De volgende klankbordgroep staat gepland voor begin 2023. Voor een goede vertegenwoordiging van belanghebbenden, zijn we met name op zoek naar omwonenden. Bent u omwonende van Berkel Centrum Oost? En wilt u ook meedenken over de plannen voor het centrum? Stuur dan een e-mail naar berkelcentrum@lansingerland.nl.