Direct naar de content

Locatie tijdelijke opvang asielzoekers verlengd

Sinds april worden in de wooncontainers 50 asielzoekers opgevangen. De periode van de tijdelijke opvang was tot 1 augustus. Maar de landelijk nijpende situatie in opvangcentra gaven aanleiding bij het Rijk en COA om verlenging aan te vragen. Het college van B&W heeft op 5 juli besloten de termijn van opvang asielzoekers met 2 maanden te verlengen.