Direct naar de content

Lasten inwoners Lansingerland gaan omlaag

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op vrijdag 23 september de Programmabegroting 2017-2020 naar de gemeenteraad gestuurd. De begroting laat zien dat de gemeente er financieel beter voor staat: het huishoudboekje is op orde en de reserves groeien. Het voorstel is om het komende jaar de lasten voor onze inwoners te verlagen; de gemeentelijk belastingdruk gaat omlaag met circa 3 procent. Dat scheelt een gemiddeld huishouden jaarlijks zo’n 27,50 euro. De begroting 2017 wordt op dinsdag 20 oktober besproken in de commissie Algemeen Bestuur en op donderdag 3 november 2016 behandeld in de gemeenteraad.