Direct naar de content

Lansingerland verlaagt lokale lasten

In de Kadernota 2018 stelt het College van B&W voor om de lokale belastingen voor haar inwoners verder te verlagen. Naast een verlaging van het OZB-tarief met 3% stelt het college ook voor om het voordeel op de afvalstoffenheffing terug te geven aan haar inwoners.