Direct naar de content

Lansingerland heeft financiën op orde

Vanaf 1 januari 2016 staat de gemeente Lansingerland niet meer onder (preventief) toezicht van de provincie. Dit houdt in dat wij onze begroting en de begrotingswijzigingen niet vooraf ter goedkeuring aan de provincie hoeven voor te leggen. Niet alleen is de begroting 2016 (en de komende jaren) sluitend, maar dalen ook de lokale lasten voor onze inwoners.