Direct naar de content

Lagere lasten voor inwoners

Het college van burgemeester en wethouders presenteert in zijn laatste begroting aan de gemeenteraad een solide en sluitende meerjarenbegroting met oplopende reserves, dalende schulden, toenemend weerstandsvermogen en een structurele verlaging van de lokale lastendruk voor de inwoners. Lansingerland plukt de vruchten van vier jaar constructieve politieke samenwerking.