Direct naar de content

Laatste week Expositie ZEIL Fonds

U heeft nog tot en met 5 februari de kans om de expositie over het ZEIL Fonds in het gemeentehuis te bekijken.

Het ZEIL Fonds is een gemeentelijke ondersteuning om bewonersinitiatieven die bijdragen aan de onderlinge betrokkenheid en het versterken van de leefbaarheid in straat, wijk of buurt te stimuleren. Inwoners, organisaties en verenigingen kunnen hiervoor een aanvraag indienen. Als wordt voldaan aan een aantal voorwaarden kan er een bijdrage worden toegekend. Meer informatie over deze subsidie is te vinden op onze website.

In de hal van het gemeentehuis is een overzicht te zien van een aantal activiteiten die in 2014 met een bijdrage uit het ZEIL Fonds gerealiseerd zijn.