Direct naar de content

Klankbordgroep

Het informeren en betrekken van de omgeving gebeurt in twee stappen. Stap 1 is duidelijke informatie aan omwonenden geven over de locatiekeuze. Dit is ingevuld met informatiebijeenkomsten en nieuwsbrieven. Daarbij is ook input opgehaald voor de besluitvorming in planuitwerking.

Na het collegebesluit over de locatie gaan we verder met stap 2: de omgeving betrekken bij inpassing van de opvanglocatie. Zo gauw de locatie in het zoekgebied definitief gekozen is, vragen we omwonenden of ze willen bijdragen via een klankbordgroep. Door een brede afspiegeling van omwonenden te betrekken, wordt de uitwerking beter en vollediger. Daarbij kunnen de klankbordgroepleden de achterban goed op de hoogte houden. Alle informatie blijft op de website van de gemeente gepubliceerd worden.