Direct naar de content

Kade centrum Bleiswijk weer op hoogte

De kade langs de vaart in het centrum van Bleiswijk is weer goed op hoogte. Hiermee is de functie van de vaart als belangrijke ader voor de watertoevoer aan de achterliggende polders opnieuw verzekerd. Hoogheemraad Paul van den Eijnden van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) en Jos Mijnders van de bewonersgroep ‘Geen Kaalslag Bleiswijk’ verrichtten hiervoor op donderdag 21 mei samen een officiële handeling.

Zij gingen gezamenlijk de paarse krokodil te lijf, waarna de peilschaal zichtbaar werd. Op de peilschaal kunnen de actuele waterstanden worden afgelezen.