Direct naar de content

Inspraak en besluitvorming Mobiliteitsplan Berkel

De herziening van het Mobiliteitsplan Berkel bevindt zich in de fase van inspraak en besluitvorming. Half december is het concept-raadsvoorstel met de bijbehorende stukken verstuurd naar de raadsleden. Er zijn meerdere momenten waarop het Mobiliteitsplan Berkel behandeld wordt. Ook hebben inwoners/belanghebbenden nog de mogelijkheid om hun mening te geven over de voorstellen. Uiteindelijk vindt er besluitvorming over het plan plaats.

Het concept-raadsvoorstel met bijbehorende stukken over het Mobiliteitsplan zijn te vinden op lansingerland.nl/berkelbereikbaar.