Direct naar de content

In gesprek over het Omgevingsplan

In het kader van de nieuwe Omgevingswet moet elke gemeente een zogenaamd Omgevingsplan opstellen. Hierin staan de gemeentelijke regels voor de woon- en leefomgeving.

In het nieuwe jaar zijn we meteen van start gegaan met een participatiebijeenkomst op 9 januari. Ook waren er twee digitale bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten konden inwoners meepraten over duurzaamheid en zorg. Over duurzaamheid zijn de volgende onderwerpen besproken:

  • Zonnepanelen op de grond in de achtertuin;
  • Wel of niet een vergunningplicht houden voor warmtepompen?
  • Regels over natuurinclusief bouwen bij nieuw te bouwen woningen, zoals nestkastjes voor vogels, verblijfplaatsen voor vleermuizen etc.

De betrokkenheid en het enthousiasme van de inwoners was opvallend. Wij maken als gemeente graag gebruik van de kennis en informatie die tijdens de bijeenkomsten naar voren kwamen. In de komende tijd wordt de inbreng van de inwoners uitgewerkt in het Omgevingsplan.