Direct naar de content

Hoe kan ik mijn bedrijf voorbereiden op ‘het nieuwe normaal’?

Veel ondernemers staan te popelen om hun werkzaamheden te hervatten. De komende maanden blijven echter veel beperkende maatregelen van kracht. Hoe kunt u zich voorbereiden? Brancheverenigingen maken momenteel plannen die het mogelijk maken op termijn weer (gedeeltelijk) op te starten. Ze stellen hiervoor protocollen op met maatwerk op brancheniveau, en volgen hierbij de officiële regels van het RIVM. U kunt deze plannen vertalen naar de situatie in uw bedrijf.