Direct naar de content

Het proces – Noordeindseweg

De uitkomsten van de avond gebruikt de gemeente voor de verdere uitwerking van de haalbaarheid voor een locatie op deze plek. Daarnaast verzamelen we ook input van ondernemers, nutspartijen, het waterschap, de provincie, etc. De gemeente is inmiddels gestart met verkeersonderzoek, bodemonderzoek en flora en faunaonderzoek. Deze lopen van juli t/m september 2023. Dit alles wordt verwerkt in een zogenaamde businesscase. Deze is nodig om het Rijk te laten besluiten over de subsidie voor de realisatie van de woningen voor de Oekraïense ontheemden, maar ook of het bieden van woonruimte aan spoedzoekers realiseerbaar is.

In het najaar komen we bij u terug met de resultaten van deze gesprekken en onderzoeken. In de tussentijd spreken we met diverse direct betrokken partijen over de kansen, zorgen en mogelijkheden. Als alles loopt zoals we hopen, verwachten we dat het college in het najaar (oktober) een besluit neemt. Na akkoord van het Rijk kunnen de plannen verder worden uitgewerkt.