Direct naar de content

Het jaar 2019 in één oogopslag

In 2019 realiseerden we onder andere het Urban Sports-park in het Annie M.G. Schmidtpark, 500 woningen, verbeterden we de fietsveiligheid van meerdere rotondes en is de openstelling van onze dienstverlening uitgebreid. Voor het realiseren van onze opgaven gaven we 1,8 miljoen euro meer uit, dan we aan inkomsten ontvingen. Tegelijk hebben we meer reserves kunnen opbouwen en is ons eigen vermogen toegenomen. Een uitgebreide toelichting op wat we afgelopen jaar hebben gedaan en de kosten die hiermee gemoeid zijn vindt u op onze website.