Direct naar de content

Herinnering: beleidskader zonne-energie ter inzage

Het college van B&W van Lansingerland heeft het concept beleidsregels opgesteld voor zonne-energie. Voordat de beleidsregels definitief worden vastgesteld, liggen deze t/m 14 november ter inzage, zodat u daarover desgewenst een zienswijze kunt indienen. De ontvangen zienswijzen worden meegenomen bij het besluit over het definitieve beleidskader.