Direct naar de content

Heeft u de digitale raadpleging zorg gemeenten al ingevuld?

Sinds 1 januari 2015 kunnen mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, zoals begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen, terecht bij hun gemeente. Als iemand zich meldt, dan gaat de gemeente in gesprek met deze inwoner. Een aantal cliëntenorganisaties is benieuwd naar de ervaringen van cliënten met dit gesprek. Clienten maar ook mantelzorgers kunnen nog tot 4 mei hun ervaringen delen door de vragenlijst in te vullen op www.zorgnaargemeenten.nl.