Direct naar de content

Gratis inzamelen gescheiden verpakkingsafval voor organisaties

Op 1 december ging het loket “Afval Goed Geregeld” voor kosteloze inzameling van plastic verpakkingsafval, drankenkartons en glas weer open. Organisaties kunnen zich inschrijven.

Alle organisaties in Nederland met verpakkingsafval dat lijkt op huishoudelijk verpakkingsafval kunnen zich via dit loket aanmelden voor kosteloze inzameling van hun plastic verpakkingsafval, drankenkartons en glas. Onder andere scholen, kantoren, verenigingen en winkels kunnen meedoen. Deelname is voor minimaal 12 maanden.

Na inschrijving wijst Stichting Afvalfonds Verpakkingen een inzamelaar aan die kosteloos een inzamelmiddel ter beschikking stelt en het verpakkingsafval inzamelt. Meer informatie over de voorwaarden, inschrijving en inzameling is te lezen op de website van Afvalgoedgeregeld.