Direct naar de content

Goed voor elkaar; wat verandert er in de jeugdhulp?

De gemeente Lansingerland streeft naar een veilige en gezonde omgeving waarin jongeren van 0 tot 23 jaar zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige burgers. Soms hebben kinderen, jongeren en hun ouders daar ondersteuning bij nodig. Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente een aantal nieuwe taken op het gebied van jeugdhulp: de jeugd- en opvoedhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering, de jeugd-ggz en de zorg en begeleiding voor (licht) verstandelijk gehandicapte jeugd. De gemeente gaat er voor zorgen dat er passende hulp dicht bij u in de buurt beschikbaar is.