Direct naar de content

Goed voor Elkaar: Hulp en ondersteuning

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor (nieuwe) taken op het gebied van hulp, ondersteuning en begeleiding van inwoners. Te denken valt daarbij aan de jeugdhulp, hulp en ondersteuning aan ouderen, het begeleiden van inwoners bij het vinden van een baan en het – zo nodig – verstrekken van een uitkering.

Waar kun je terecht met vragen over hulp en ondersteuning?
De gemeente werkt nauw samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Kwadraad en Welzijn Lansingerland. Per hulp- en ondersteuningsvraag kijken deze instanties wie jou het beste kan helpen, zodat je zo snel mogelijk antwoord krijgt op je vraag. Je kunt terecht bij: