Direct naar de content

Gemeenteraad

Griffier: Eveline Hamelink-van Rens

Voorzitter: Pieter van de Stadt

De volgende vergadering van de raad staat gepland op donderdag 20 juni 2024.

  • De agenda van de vergadering van 20 juni is afgelopen woensdag gepubliceerd. Deze kun je hier vinden.
  • Let op: deze vergadering wijkt af van het gewone stramien. Er is geen voorbereidende commissievergadering. Neem daarom op tijd contact op met de griffie (en elkaar) als je een motie of amendement wil indienen.
  • Zoals eerder gemeld organiseren we een speciale editie van “Gast van de raad” voor statushouders die in het kader van hun participatietraject een bezoek aan de raad zullen brengen. Voor deze bijeenkomst zijn we nog op zoek naar raadsleden die hierbij aanwezig willen zijn. Meld je hiervoor aan via griffie@lansingerland.nl.