Direct naar de content

Geheimhouding persoonsgegevens

De gemeente houdt persoonsgegevens van haar inwoners bij in de Basisregistratie personen (Brp). Met uw persoonsgegevens gaan wij zorgvuldig om, zoals voorgeschreven is in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

De gemeente verstrekt uw persoonsgegevens aan bijvoorbeeld overheidsinstellingen zoals de belastingdienst, pensioenfondsen en zorgverzekeraars. U kunt echter voorkomen dat de gemeente uw gegevens aan andere instellingen of personen (bijvoorbeeld advocaten, commerciële instellingen of particulieren) verstrekt. Dat doet u door een verzoek om geheimhouding in te dienen bij de gemeente.