Direct naar de content

Gedoogbesluit verruimde zondag openstelling 24 en 31 december 2023 voor winkeliers en standplaatshouders

Het college heeft op verzoek van winkeliers en raadsleden besloten éénmalige vervroegde openstelling voor winkeliers en standplaatshouders op zondag 24 en zondag 31 december van 8.00 tot 19.00 uur onder voorwaarden te gedogen. Het gedogen voor standplaatshouders geldt alleen voor zover deze een vergunning hebben voor zondagen.