Direct naar de content

Financieel herstel zet door, lokale lasten inwoners dalen

De begroting van de gemeente Lansingerland is de komende jaren sluitend en onze reserves nemen toe. Ingrijpende bezuinigingen en een strakke sturing op de uitgaven hebben ervoor gezorgd dat de gemeente weer een robuuste begroting kent. Ook zal in 2016 de gemeentelijke belastingdruk voor de inwoner meer gaan dalen dan eerder aangenomen.

Lansingerland is op eigen kracht uit het financiële dal geklommen en naar verwachting zal het preventief toezicht van de provincie vanaf 2016 komen te vervallen. Dit blijkt uit de begroting 2016 die het college van B&W op 24 september 2015 naar de gemeenteraad heeft gestuurd.