Direct naar de content

Evaluatie gebiedstafels A16 Rotterdam gereed

De overheden die zijn betrokken bij de A16 Rotterdam hebben waardering voor de wijze waarop de evaluatie van de gebiedstafels A16 Rotterdam heeft plaatsgevonden. De evaluatie heeft tot doel te leren van opgedane ervaringen. In de komende periode wordt onder meer op bestuurlijk niveau nagedacht welke lessen hieruit te trekken zijn.