Direct naar de content

Energiearmoede

Steeds meer huishoudens in Nederland hebben te maken met energiearmoede. Als gevolg van de stijgende energieprijzen wordt de energierekening voor een steeds groter wordende groep moeilijker te betalen. Het Rijk stelt in totaal meer dan 300 miljoen euro ter beschikking aan gemeenten voor de aanpak energiearmoede. Om onze inwoners te ondersteunen bij het verlagen van de energierekening heeft het College onlangs besloten energiecoaches in te zetten voor de inwoners, die in huurwoningen wonen. Deze energiecoaches helpen inwoners door tips te geven over energiebesparing en door kleine energiebesparende maatregelen aan te brengen in de woning. Zodra bekend is wanneer de energiecoaches aan de slag kunnen in Lansingerland hoort u dat van ons. Inwoners, die in koopwoningen wonen, kunnen voor tips en adviezen over isolatie en duurzame energie terecht bij het Energieloket. Ook voor deze groep stelt het Rijk extra geld beschikbaar. In het nieuwe jaar kunnen wij u melden wat het voor de woningeigenaren in Lansingerland betekent.