Direct naar de content

Eén loket voor aanpak werkloosheid door COVID-19

Vanaf 26 juli 2021 is het Regionaal Mobiliteitsteam Zuid-Holland Centraal (RMT) er voor mensen die door COVID-19 hun werk zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken. Ze helpen werknemers en ondernemers met een opleiding en begeleiding naar nieuw werk. Er is speciale aandacht voor starters, mensen met een taalachterstand en mensen die extra steun nodig hebben om aan werk te komen.