Direct naar de content

Een gezonde en duurzame schoolomgeving voor alle kinderen

In een jonge, kinderrijke gemeente als Lansingerland met een groeiend aantal kinderen is goede onderwijshuisvesting van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. De gemeente heeft daarom samen met alle schoolbesturen van het primair onderwijs een Integraal Huisvestingsplan (IHP) gemaakt. Het plan heeft als doel voor de komende 15 jaar goede en voldoende huisvesting voor alle basisschoolleerlingen in Lansingerland te hebben.