Direct naar de content

€200.000 subsidie voor meer natuur in de stad

Met de subsidie ‘Natuur in de Stad’ kunnen particulieren en overheden geld aanvragen. Dit geld is beschikbaar voor initiatieven om het leefgebied van icoonsoorten binnen de bebouwde kom van dorpen en steden in Zuid-Holland te verbeteren. Vorig jaar is er bijvoorbeeld subsidie verleend aan het Voedselbos Maasland, de Faunatoren voor de Plas van Poot in Zoetermeer en de herinrichting van het Kruithuis in Delft.