Direct naar de content

Dorpsdialoog met de samenleving

Alle mensen die hebben meegedaan aan de dorpsdialogen, de digitale enquête en de enquête in de centra van de kernen willen wij hartelijk bedanken.

We laten u zo snel mogelijk weten wat de resultaten zijn van dit onderzoek, wat we met de resultaten gaan doen en hoe we u daar mogelijk bij betrekken.

Bent u benieuwd naar wat er is besproken tijdens de dorpsdialogen?