Direct naar de content

Contactgegevens van Team Jeugd

Als u contact opneemt over jeugdhulp, wilt u natuurlijk de juiste mensen spreken. Daarom staan hier de contactgegevens op een rij.

Gemeente en CJG zijn samen Team Jeugd 

Team Jeugd is de toeleiding tot jeugdhulp. Team Jeugd bestaat uit jeugdconsulenten van de gemeente en jeugdverpleegkundigen van het CJG. Zij kunnen allemaal een brede uitvraag doen en toeleiden. De kinderen met de meest complexe problematiek gaan naar de jeugdconsulenten van de gemeente. De iets lichtere hulpvragen gaan naar de jeugdverpleegkundigen van het CJG. Het CJG en de gemeente hebben wekelijks overleg over de casuïstiek.

Jeugdconsulenten van de gemeente 

De bureaudienst van de jeugdconsulenten van de gemeente is bereikbaar via jeugdconsulenten@lansingerland.nl. Ook kunt u maandag tot en met vrijdag tussen 09.00-12.00 uur bellen naar 010 800 40 04. Er is een vaste jeugdconsulent die in de ochtend te telefoon bemant.

Vaste jeugdconsulent als aanspreekpunt voor jeugdhulp casuïstiek voor huisartsen

In deze nieuwsbrief leest u een artikel lezen over de rol van Emmanuelle. Zij is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 13.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 010 800 40 00. Of stuur een e-mail naar jeugdconsulenten@lansingerland.nl. Op vrijdagmiddag kunt u ons, in geval van spoed, bereiken via hetzelfde telefoonnummer. We werken aan een apart telefoonnummer voor huisartsen. Als dit is gerealiseerd, laten we dat aan u weten.

Jeugdverpleegkundigen van het CJG 

Het CJG doet net als de gemeente een brede uitvraag. Ook kan het CJG toeleiden naar jeugdhulp. Huisartsen kunnen het CJG bereiken via Toeleidinglansingerland@cjgrijnmond.nl.

Beleidsadviseurs van de gemeente 

Wilt u signalen delen of heeft u een vraag of opmerking over beleid? Dan kunt u mailen naar huisartsen@lansingerland.nl. U kunt bijvoorbeeld mailen als u problemen ervaart met een jeugdhulpaanbieder of als u een vraag over het jeugdhulpstelsel heeft. Naar dit e-mailadres kunt u geen casuïstiek of persoonsgegevens sturen, omdat het wordt gebruikt door beleidsadviseurs en niet door consulenten.