Direct naar de content

Commissie Samenleving

Commissiegriffier: Rianne Kokke

Voorzitter: Matthijs Machielse

De volgende vergadering van de reguliere commissie Samenleving vindt plaats na het reces, op donderdag 12 september 2024 om 20:00 uur.