Direct naar de content

Commissie Samenleving

Commissiegriffier: Rianne Kokke

Voorzitter: Matthijs Machielse

De volgende commissie Samenleving staat gepland op donderdag 27 juni 2024.

  • De agenda van deze vergadering is gepubliceerd.
  • Jan Jumelet zal het voorzitterschap van deze vergadering op zich nemen, aangezien Matthijs afwezig is.
  • Agendapunt 6a: Het raadsvoorstel Inwerkingtreding Spreidingswet is opnieuw geagendeerd. Opmerking: het is de bedoeling dat men zich richt op de nieuwe van het college ontvangen informatie en de nieuwe realiteit in de landelijke politiek (geen herhaling van het eerdere debat).
  • De maandelijkse voortgangsrapportage van de commissie Samenleving is gepubliceerd en is te vinden bij de agenda.