Direct naar de content

Commissie Samenleving

Commissiegriffier: Rianne Kokke

Voorzitter: Matthijs Machielse

De volgende commissie Samenleving staat gepland op donderdag 27 juni 2024.

  • De agenda van deze vergadering is gepubliceerd.
  • Let op: de deadline voor het indienen van technische vragen is dinsdag 18 juni vóór 9:00.
  • Jan Jumelet zal het voorzitterschap van deze vergadering op zich nemen, aangezien Matthijs afwezig is.