Direct naar de content

Commissie Ruimte

Commissiegriffier: Karin Koemans

Voorzitter: Nelleke Bouman

De volgende commissie Ruimte staat gepland op dinsdag 25 juni 2024.

Beeldvormingen

  • Op 5 juni vindt er één beeldvormingssessie plaats die betrekking heeft op de commissie Ruimte. Van 20.00 tot 20.45 uur zal het Bestemmingsplan Berkel Centrum Oost besproken worden, waarbij het bestemmingsplan en het achterliggende stedenbouwkundig masterplan worden toegelicht.
  •  Op 12 juni zijn er twee beeldvormingssessies voor deze commissie gepland:
    • Van 20.00 tot 21.45 uur wordt de evaluatie van de Uitvoeringsagenda Woonvisie 2021-2025 behandeld.
    • Van 22.00 tot 22.45 uur volgt een sessie over het Convenant exploitatiefase permanente huisvesting flexwerkers Leeuwenhoekweg 102.