Direct naar de content

Commissie Ruimte

Commissiegriffier: Karin Koemans

Voorzitter: Nelleke Bouman

De volgende vergadering van de reguliere commissie Ruimte vindt plaats na het reces, op dinsdag 10 september 2024 om 20:00 uur.

Beeldvormingen

 • Op 3 juli zijn er twee beeldvormingssessies voor deze commissie gepland:
  • Van 20.00 tot 21.45 uur wordt het multimodaal verkeersonderzoek N209 en infrastructuur Klappolder behandeld.
  • Van 22.00 tot 22.45 uur volgt een sessie over de resultaten van de externe studie naar verschillende vormen van bewaking bij fietsenstallingen.
  • Deze vinden beide in de raadzaal plaats.
 • Op 10 juli staat er één beeldvorming op de agenda:
   • Van 20.00 tot 23.00 uur wordt de Omgevingsvisie 2.0 behandeld.