Direct naar de content

Commissie Ruimte

Commissiegriffier: Karin Koemans

Voorzitter: Nelleke Bouman

De volgende reguliere commissie Ruimte staat gepland op dinsdag 25 juni 2024 om 20:00.

  • Op de agenda staat het raadsvoorstel “Bovenplanse maatregelen en derde ontsluitingsweg Wilderszijde”. Tijdens de beeldvormingssessie op 12 juni over de meerjarenprognose grondexploitaties 2024 is er uitgebreid uitleg gegeven over het project Wilderszijde en de derde ontsluitingsweg. Een aanrader om terug te kijken! Dat kan hier.
  • Let op: de deadline voor het indienen van technische vragen is dinsdag 18 juni vóór 9:00.