Direct naar de content

Commissie Ruimte

Commissiegriffier: Karin Koemans

Voorzitter: Nelleke Bouman

De volgende commissie Ruimte staat gepland op dinsdag 25 juni 2024.

Beeldvormingen

  • Op 12 juni zijn er twee beeldvormingssessies voor deze commissie gepland:
    • Van 20.00 tot 21.45 uur wordt de evaluatie van de Uitvoeringsagenda Woonvisie 2021-2025 behandeld.
    • Van 22.00 tot 22.45 uur volgt een sessie over het Convenant exploitatiefase permanente huisvesting flexwerkers Leeuwenhoekweg 102.