Direct naar de content

Commissie Algemeen Bestuur

Commissiegriffier: Lianne van den Houten

Voorzitter: Jan Pieter Blonk

De volgende commissie Algemeen Bestuur staat gepland op woensdag 26 juni 2024.

Beeldvormingen
  • Op 5 juni vindt er één beeldvormingssessie plaats die betrekking heeft op de commissie Algemeen Bestuur. Van 21.00 tot 22.45 uur wordt de evaluatie van burgerparticipatie en de doorkijk naar de participatieverordening besproken.
  • Op 12 juni is er ook één beeldvormingssessie voor deze commissie gepland. Van 20.00 tot 21.15 uur wordt de Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2024 en Bovenplanse maatregelen en de derde ontsluitingsweg Wilderszijde behandeld. Deze sessie vindt plaats in de Trouwzaal.