Direct naar de content

Commissie Algemeen Bestuur

Commissiegriffier: Lianne van den Houten

Voorzitter: Jan Pieter Blonk

De volgende commissie Algemeen Bestuur staat gepland op woensdag 26 juni 2024.

  • De agenda van deze vergadering is gepubliceerd. Op de agenda staan de meerjaren prognose Grondexploitaties, het gesprek met het college over de jaarstukken en de eerste wijziging van de Verordening bedrijveninvesteringszone Weg en Land.
  • De maandelijkse voortgangsrapportage van de commissie Algemeen Bestuur is gepubliceerd en is te vinden bij de agenda.