Direct naar de content

Commissie Algemeen Bestuur

Commissiegriffier: Lianne van den Houten

Voorzitter: Jan Pieter Blonk

De volgende commissie Algemeen Bestuur staat gepland op woensdag 26 juni 2024.

  • De agenda van deze vergadering is gepubliceerd.
  • Let op: de deadline voor het indienen van technische vragen is dinsdag 18 juni vóór 9:00.