Direct naar de content

Commissie Algemeen Bestuur

Commissiegriffier: Lianne van den Houten

Voorzitter: Jan Pieter Blonk

De volgende commissie Algemeen Bestuur staat gepland op woensdag 19 juni 2024. Deze commissie staat in het teken van de Kaderbrief welke gisteren naar de raad is gestuurd. De Kaderbrief 2025 is hier te lezen.

Beeldvorming 19 juni over Kaderbrief en MIP

De raad kan op 13 juni bij de beeldvorming alle technische vragen stellen. Het programma is:

20.00 – 20.05 Opening voorzitter

20.05 – 20.20 Gemeentefonds

20.20 – 21.10 Onderzoek Cebeon/Rijnconsult

21.10 – 21.40 Meerjaren Investeringsplan (MIP)

21.40 – 22.25 Kaderbrief 2025

22.25 – 22.45 Vragenronde voor alle vragen die nog niet aan de orde zijn geweest

NB: dit is de plek voor de technische vragen, er is geen aparte schriftelijke ronde.

Mocht je speciaal voor een onderdeel naar het gemeentehuis komen, wij zullen op de starttijden letten. Mochten er nog vragen over een deelonderdeel zijn, dan worden die bij de vragenronde om 22.25 gesteld worden.

Overige beeldvormingen
  • Op 12 juni is er ook één beeldvormingssessie voor deze commissie gepland. Van 20.00 tot 21.15 uur wordt de Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2024 en Bovenplanse maatregelen en de derde ontsluitingsweg Wilderszijde behandeld, dat laatste staat ook op de agenda van de Commissie Ruimte van 25 juni. Deze sessie vindt plaats in de Trouwzaal.